Zwiters Glorie

Zwiters Glorie

Zwiters Glorie

Met de intentie steeds op zoek te zijn naar nieuwigheden, speurt de kwekerij naar nieuwe variëteiten en verbeterde soorten, waarbij groeikracht, goede verankering en ziekteresistentie als uitgangspunt wordt genomen. In 1994 resulteerde dit in een nieuwe selectie van de berk namelijk de Betula pendula ‘Zwitsers Glorie’. De door Sjef van Roessel ontdekte soort vond zijn oorsprong in Zwitserland en werd door hem als eerste op de markt gebracht.

Deze rechtopgaande, snelgroeiende en smalblijvende berk kan, met zijn witte tot grijs witte bast, dan ook met trots een zeer goede laan- en parkboom genoemd worden. Met zorg en aandacht wordt gestreefd om een hoogwaardig kwaliteitsproduct te kweken, wat zeer geschikt is als uitgangsmateriaal voor de laanboomteelt.